+31 (0)85 3019 774

Welke brandstof gebruik jij over een aantal jaar?

Brandstof

Brandstof is één van de vele bronnen van energie. Brandstof als energie kan onder meer gebruikt worden om licht en warmte te leveren, maar kan ook voor kinetische energie zorgen. Een groot deel van de brandstoffen zijn van organische aard, waarbij er sprake is van een chemische reactie, waardoor energie wordt opgewekt. Bij brandstoffen van organische aard kan er gedacht worden aan aardolie, aardgas, maar ook aan steenkool biomassa, turf en biobrandstof. Naast de organische brandstoffen zijn er ook anorganische brandstoffen. Deze brandstoffen kunnen door oxidatie zorgen voor het leveren van energie, zoals waterstofgas.

Kernbrandstoffen

Er zijn organische brandstoffen en anorganische brandstoffen, maar dan is er nog een soort brandstof en dat is de kernbrandstof. Hierbij zal er geen sprake zijn van levering van energie als gevolg van een chemische reactie, maar is er sprake van een kernreactie. De energiedichtheid van de kernbrandstof is vele malen hoge dan de energiedichtheid bij chemische brandstoffen. Een voorbeeld van een kernbrandstof is onder meer plutonium, maar ook uranium en deuterium, die gebruikt wordt als brandstof voor kernfusie. Bij de fossiele brandstof is er sprake van een koolwaterstofverbinding. Deze verbinding ontstaat als gevolg van de resten van dierlijk leven of plantaardig leven. Bij verbranding van een fossiele brandstof zal er sprake zijn van het vrijkomen van gassen, die ook wel bekend staan als broeikasgassen. Deze gassen zijn schadelijk en vooral door het grootschalige gebruik ervan in bijvoorbeeld verbrandingsmotoren van motorvoertuigen. Ook de verwarming van huizen en kantoorpanden zorgen voor een schadelijke uitstoot van gassen als er sprake is van het gebruik van een fossiele brandstof. Bij biobrandstof os er sprake van brandstoffen afkomstig uit de verwerking van biomassa en zorgen voor een minder schadelijke uitstoot in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen worden bovendien als oneindig beschouwd, hetgeen bij een fossiele brandstof niet het geval is.

Waterstof

Waterstof wordt tegenwoordig gezien als een belangrijke energiedrager voor toekomstige tijden. Met waterstof zou het mogelijk moeten zijn om op een schone en duurzame wijze elektriciteit te kunnen generen. Waterstof is de Nederlandse benaming voor het element Hydrogenium en wordt ook wel aangeduid met de letter H. Waterstof kan beschouwd worden als een klein en eenvoudig chemisch element, dat in het heelal voorkomt. Waterstof komt ook op aarde voor, maar dan wel in combinatie van een verbinding met een ander chemisch element. Waterstof wordt voor uiteenlopende toepassingen gebruikt, variërend van de productie van zoutzuur tot het koelen van generatoren.

Waterstof als brandstof

Voor brandstofcellen wordt waterstof als de meest geschikte brandstof beschouwd. Bij brandstofcellen is er namelijk sprake van een directe omzetting van energie van waterstof in elektrische energie. De elektrochemische omzetting zorgt voor een hoog rendement. Op het gebied van duurzame energie kan waterstof een belangrijke bijdrage leveren, want waterstof kan op een efficiënte wijze worden omgezet zonder dat er veel schadelijke effecten ontstaan, die een negatieve invloed op het milieu zouden kunnen hebben. Er wordt dan ook van uitgegaan dat waterstof zeker een positieve invloed zou kunnen hebben voor het oplossen van milieuproblemen. Waterstof kan als energiedrager dienen voor onder meer verbrandingsmotoren en moderne turbines. Het afvalproduct dat afkomstig is van creëren van energie met waterstof is water en dat kan niet als schadelijk worden beschouwd. Uiteraard kost het produceren van waterstof zelf energie. Dat betekent dat de herkomst van waterstof invloed zal hebben op de efficiëntie van de ketens van energie. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen kan waterstof een uitstekend middel zijn, omdat het als een schone brandstof gezien kan worden. Zelfs het mengen van aardgas met waterstof zal al een aanzienlijk schonere verbranding tot gevolg hebben.

Door het advies van zonnepanelen te verkrijgen kun je aardig besparen op de kosten. Bekijk hier waarop je kunt vergelijken en vraag offertes via onze specialisten! 

Vrijblijvend advies en gratis offertes

contact persoon
  • De beste prijs voor zonnepanelen
  • Vrijblijvende offerte
  • Gratis advies van specialisten
  • Vergelijk & bespaar
Goed geïnformeerd
Beter geregeld
Als jij je gegevens achterlaat, gaan wij op zoek naar de meest geschikte offertes!

Handige links

Contact

© Zonnepanelen Company 2024 | Sitemap | Disclaimer | Gids | Nieuws | Partners | Vacatures |