+31 (0)85 3019 774

Alternatieve energie

Aangezien de fossiele brandstoffen uiteindelijk zullen opraken, wordt er tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan alternatieve energie. Dat de fossiele brandstoffen op kunnen raken is echter niet de enige reden voor de toenemende belangstelling voor alternatieve energie. Naast het gegeven dat alternatieve energie als duurzaam kan worden beschouwd, biedt deze vorm van energie ook een groot aantal voordelen ten aanzien van de belasting van het milieu. Er zal namelijk sprake zijn van een verminderde uitstoot van gassen, die schadelijk zijn voor het milieu. Onder alternatieve energie kunnen verschillende vormen verstaan worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bio-energie, maar ook aan zonne-energie, windenergie en waterenergie.

Duurzame energie

De term duurzame energie wordt gebruikt voor het opwekken van energie, waarbij er sprake is van het gebruiken van duurzame energiebronnen. Een duurzame energiebron is een bron, die niet op kan raken en dus als onuitputtelijk kan worden beschouwd. Voorbeelden van duurzame energie is energie, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de zon, wind of water als energiebron. Een ander kenmerk van duurzame energie is dat de belasting voor het milieu aanzienlijk minder is dan bij het opwekken van gewone energie, waarbij er veelal sprake is van een aanzienlijke CO2 uitstoot. Bij duurzame energie is er een veel lagere CO2 uitstoot. Naast de bekende duurzame energie van zonlicht of wind, zijn er ook nog een aantal andere duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte en biomassa.

Duurzame alternatieve energie

Met duurzame alternatieve energie worden energiebronnen bedoeld, die als het ware altijd gebruikt kunnen worden. Dus nu, maar ook in de toekomst. Bij duurzame alternatieve energie wordt er namelijk gebruik gemaakt van onuitputtelijke energiebronnen. De zon zal altijd schijnen net als dat de wind altijd zal blijven waaien het water zal blijven stromen. Met duurzame alternatieve energie kan ook energie worden bedoeld die weer hernieuwbaar is. Particulieren die gebruikmaken van duurzame alternatieve energie kiezen veelal voor zonne-energie. Door het gebruik van zonnepanelen op het dak van een woning kan er bijvoorbeeld optimaal gebruik worden gemaakt van de zon als energiebron. De warmte en het licht van de energiebron kunnen dan worden opgevangen en omgezet worden in elektriciteit. Naast elektriciteit is het ook mogelijk om door middel van zonne-energie het huis van warm water en verwarming te voorzien. Windenergie wordt op grote schaal gebruikt en dat is ook te zien aan het landschap, waar vaak vele windturbines in grote aantallen bij elkaar staan. Er komt ook steeds meer aandacht voor groene stroom, waarbij er sprake is van duurzaam opgewekte elektriciteit als vorm van alternatieve energie. Verder worden er op dit moment nog op beperkte schaal biobrandstoffen als vorm van alternatieve energie geproduceerd.

Duurzame energie voor particulieren

De overheid stimuleert het gebruik van duurzame energie en houdt zich daar ook zelf mee bezig, zoals met de energie, die door windmolens kan worden opgewekt. Particulieren kunnen ook thuis voor duurzame energie kiezen, waarbij er veelal gerekend kan worden op een subsidie of premie als stimuleringsmaatregel van de overheid. Populaire vormen van duurzame energie voor particulieren zijn bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen en van een zonneboiler. Via de zonnepanelen kan er met zonlicht elektriciteit worden opgewekt en thuis gebruikt worden. De zonneboiler kan voor de warmwater voorziening in huis zorgen en naar wens zelfs de woning verwarmen. Indien het zelf aanschaffen van zonnepanelen of een zonneboiler voor duurzame energie niet tot de mogelijkheden behoort vanwege een gebrek aan budget, dan zijn er nog andere mogelijkheden om toch van duurzame energie gebruik te maken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij de energieleverancier groene stroom af te nemen in plaats van de gewone stroom. Bij het afnemen van groene stroom is er namelijk sprake van het verkrijgen van energie uit duurzame energiebronnen.

Door advies over zonnepanelen te krijgen kun je aardig besparen op de kosten. Bekijk hier waarop je kunt vergelijken en vraag offertes via onze specialisten! 
 

Vrijblijvend advies en gratis offertes

contact persoon
  • De beste prijs voor zonnepanelen
  • Vrijblijvende offerte
  • Gratis advies van specialisten
  • Vergelijk & bespaar
Goed geïnformeerd
Beter geregeld
Als jij je gegevens achterlaat, gaan wij op zoek naar de meest geschikte offertes!

Handige links

Contact

© Zonnepanelen Company 2024 | Sitemap | Disclaimer | Gids | Nieuws | Partners | Vacatures |